Saiz Teks : Pilihan Warna :  default green red red contrast gplay light rose
  • Siaran Langsung Persidangan Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Mesyuarat Pertama Penggal pertama Dewan Undangan Negeri Yang Empat Belas
  • banner2

Senarai Jawatankuasa Dewan

Ahli Jawatankuasa Hak dan Kebebasan

1. YB Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri sebagai Pengerusi; dan Ahli-ahlinya ialah

2. YB Teh Lai Heng

3. YB Ong Ah Teong

4. YB Wong Yuee Harng

5. YB Chee Yeeh Keen 

6. YB Gooi Hsiao-Leung

7. YB Kumaresan a/l Aramugam

8. YB Dato’ Seri Reezal Merican bin Naina Merican

9. YB Amir Hamzah bin Abdul Hashim @ Md. Hashim

10. YB Nor Zamri bin Latiff

11. YB Azmi bin Alang