Saiz Teks : Pilihan Warna :  default green red red contrast gplay light rose
  • banner1
  • banner2

Ahli Jawatankuasa Peraturan-Peraturan Mesyuarat

(1) YB. Dato' Law Choo Kiang (Pengerusi)

  

Ahli-Ahli:

(2) YB. Dato' Maktar Bin Haji Shapee

(3) YB. Yap Soo Huey

(4) YB. Yeoh Soon Hin

(5) YB. Soon Lip Chee

(6) YB. Lee Khai Loon

(7) YB. Mohd. Zain Bin Ahmad

(8) YB. Omar Bin Haji Abdul Hamid

(9) YB. Muhamad Yusoff Bin Mohd. Noor

(10) YB. Haji Sariful Azhar Bin Othman

(11) YB. Nordin Bin Ahmad